Samuel Čarnoký

Samuel Čarnoký

Slávka Pauliková

Slávka Pauliková

Sláva Jevčinová

Sláva Jevčinová