Brand name: Ankeart Folgen
English name: Ankeart Folgen
Country or region: GermanyGermany
Ankeart Folgen

Ankeart Folgen is a type foundry, from Germany.