Yoichi Ozaki

Yoichi Ozaki is a type designer, from Japan.